Luyện thi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề Xây dựng!

– Đề thi sát hạch trắc nghiệm do sở XD tổ chức gồm 25 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ trong bộ đề thi sát hạch này, bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật

– Thời gian sát hạch là 30 phút. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên (thang điểm 100) mới đạt yêu cầu để cấp chứng chỉ hành nghề.

Với phần mềm của này, bạn có thể tham gia luyện thi, thi thử chứng chỉ hành nghề xây dựng. Với mỗi bài kiểm tra bạn sẽ biết được kết quả mình có đậu không cũng như kết quả từng câu hỏi trong bài thi

Ưu điểm của phần mềm sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng trực tuyến:

Kết quả thi chứng chỉ hành nghế Xây dựng