Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: GS Thi công - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (QĐ 702)

Câu 1:
Khi sử dụng thiết bị nâng phục vụ công tác lắp đặt thì thiết bị này phải được kiểm định theo quy trình nào?
 • a.
  QTKĐ 001:2008 /BLĐTBXH;
 • b.
  QCVN 02:2011/BLĐTBXH;
 • c.
  QTKĐ 002:2008/BLĐTBXH;
 • d.
  Không cần kiểm định
Câu 2:
Chiều cao tối thiểu trong lòng Cabin bằng bao nhiêu?
 • a.
  2.5 m;
 • b.
  2.2 m;
 • c.
  2.0 m;
 • d.
  1.8 m.
Câu 3:
Chiều cao thông thủy khoang cửa vào cabin tối thiểu bằng bao nhiêu?
 • a.
  2.5 m;
 • b.
  2.2 m;
 • c.
  2.0 m;
 • d.
  1.8 m.
Câu 4:
Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây:
 • a.
  Thử động ở 100% tải định mức - Thử động ở 125% tải định mức - Kiểm tra tổng thể;
 • b.
  Thử động ở 125% tải định mức - Thử động ở 100% tải định mức - Kiểm tra tổng thể;
 • c.
  Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 100% tải định mức - Thử động ở 125% tải định mức;
 • d.
  Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 125% tải định mức - Thử động ở 100% tải định mức.
Câu 5:
Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy?
 • a.
  Thang máy PCCC;
 • b.
  Thang máy tải hàng và băng ca;
 • c.
  Thang máy tải khách;
 • d.
  Các thang máy trên.
Câu 6:
Một đường dây cáp điện được phép cấp điện cho bao nhiêu thang máy?
 • a.
  Từ 1 đến 2 thang máy có cùng tính chất sử dụng trong 1 gian cầu thang;
 • b.
  Nhiều hơn 2 thang máy có cùng tính chất sử dụng trong 1 gian cầu thang;
 • c.
  Nhiều hơn 2 thang máy có cùng tính chất sử dụng trong nhiều gian cầu thang;
 • d.
  Nhiều hơn 2 thang máy không cùng tính chất sử dụng trong 1 gian cầu thang.
Câu 7:
Dây dẫn đặt ngoài nhà ở những nơi có người thường lui tới, dây dẫn đặt h theo tường hoặc kết cấu xây dựng khác?
 • a.
  Cách mặt đất tối thiểu 2,00m;
 • b.
  Cách mặt đất tối thiểu 2,50m;
 • c.
  Cách mặt đất tối thiểu 2,75m;
 • d.
  Cách mặt đất tối thiểu 3,00m;
Câu 8:
Khoảng cách từ dây dẫn của đường dẫn điện trên không đến mặt đất, trước khi vào nhà không được nhỏ hơn?
 • a.
  2,25m;
 • b.
  2,50m;
 • c.
  2,75m;
 • d.
  3,00m
Câu 9:
Các nơi dành cho thiếu nhi sử dụng, công tắc đèn phải đặt cách sàn?
 • a.
  1,20m;
 • b.
  1,30m;
 • c.
  1,40m;
 • d.
  1,50m
Câu 10:
Trong trường học phổ thông cơ sở, ổ cắm điện phải đặt cách sàn?
 • a.
  0,40m;
 • b.
  0,80m;
 • c.
  1,20m;
 • d.
  1,50m
Câu 11:
Các đối tượng nào phải được nối đất an toàn điện?
 • a.
  Vỏ kim loại của các đèn điện treo trong các phòng có trần treo;
 • b.
  Vỏ kim loại của các đèn điện đặt ngầm trong các phòng có trần treo;
 • c.
  Vỏ kim loại của các bồn tắm ống dẫn nước bằng kim loại;
 • d.
  Tất cả các đối tượng trên.
Câu 12:
Nếu kim thu sét có tiết diện tròn thì ý kiến nào dưới đây là đúng;
 • a.
  Đường kính tối thiểu là 12 mm;
 • b.
  Đường kính tối thiểu là 10 mm;
 • c.
  Đường kính tối thiểu là 8 mm;
 • d.
  Đường kính tối thiểu là 6 mm;
Câu 13:
Theo TCVN giá trị áp suất nào dưới đây của dòng khí khi thử độ kín khít đường ống hệ thống lạnh là đúng?
 • a.
  1.2 lần áp suất làm việc lớn nhất;
 • b.
  1.5 lần áp suất làm việc lớn nhất;
 • c.
  1.5 lần áp suất làm việc song phải ≥ 4 bar;
 • d.
  2.0 lần áp suất làm việc lớn nhất.
Câu 14:
Trình tự nào dưới đây là đúng khi chạy thử máy lạnh:
 • a.
  Kiểm tra tổng thể - Chạy thử không tải - Chạy thử có tải - Đo kiểm hiệu chỉnh thông số;
 • b.
  Chạy thử không tải - Chạy thử có tải - Đo kiểm hiệu chỉnh thông số - Kiểm tra tổng thể;
 • c.
  Kiểm tra tổng thể - Chạy thử có tải - Đo kiểm, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật;
 • d.
  Kiểm tra tổng thể - Chạy thử không tải - Đo kiểm thông số kỹ thuật.
Câu 15:
Theo TCVN quy trình nào dưới đây khi chạy thử bàn giao hệ thống thông gió và điều hòa không khí là đúng:
 • a.
  Vận hành hệ thống trong 02 giờ - Đo kiểm thông số;
 • b.
  Vận hành hệ thống trong 18 giờ - Đo kiểm thông số;
 • c.
  Vận hành hệ thống trong 24 giờ - Đo kiểm thông số;
 • d.
  Vận hành hệ thống trong 02 giờ - Đo kiểm thông số - Dừng hệ thống 03 phút - Khởi động lại và chạy tiếp 24 giờ - Đo kiểm, đánh giá.
Câu 16:
Trong thang máy bộ khống chế vượt tốc độ có chức năng nào nêu dưới đây:
 • a.
  Phát động cho bộ hãm bảo hiểm cabin hoạt động;
 • b.
  Phanh giảm vận tốc cabin;
 • c.
  Phanh giảm vận tốc đối trọng;
 • d.
  Là bộ hãm bảo hiểm.
Câu 17:
Khi nghiệm thu thiết bị công nghệ đã lắp đặt xong phải tuân theo TCVN nào?
 • a.
  TCVN 5639-1991;
 • b.
  TCVN 4091: 1995;
 • c.
  TCVN 5639 -1991 và TCVN 4091: 1995.
 • d.
  TCVN 4055-1985;
Câu 18:
Thực hiện các bước nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ theo trình tự nào sau đây:
 • a.
  Kiểm tra hồ sơ - nghiệm thu tĩnh - nghiệm thu chạy thử không tải - nghiệm thu chạy thử có tải;
 • b.
  Kiểm tra hồ sơ - nghiệm thu chạy thử không tải - Nghiệm thu tĩnh - nghiệm thử chạy thử có tải;
 • c.
  Nghiệm thu tĩnh - kiểm tra hồ sơ - nghiệm thu chạy thử không tải - nghiệm thu chạy thử có tải;
 • d.
  Nghiệm thu tĩnh - nghiệm thu chạy thử không tải - nghiệm thu chạy thử có tải - kiểm tra hồ sơ.
Câu 19:
Khi không có hướng dẫn của nhà sản xuất thời gian chạy thử không tải liên tục tối đa cho máy phức tạp là bao lâu?
 • a.
  2 giờ;
 • b.
  4 giờ;
 • c.
  6 giờ
 • d.
  8 giờ.
Câu 20:
Khi có hướng dẫn của nhà sản xuất thời gian chạy thử liên tục có tải là bao lâu?
 • a.
  48 giờ
 • b.
  36 giờ;
 • c.
  24 giờ;
 • d.
  Theo quy định của nhà sản xuất
Câu 21:
Thang máy đáp ứng điều kiện nào dưới đây thì được phép lắp đặt?
 • a.
  Có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật;
 • b.
  Đã được chứng nhận hợp quy;
 • c.
  Được tích hợp đồng bộ các chi tiết hoặc cụm chi tiết;
 • d.
  Cả ba điều kiện trên.
Câu 22:
Khi giám sát lắp đặt và nghiệm thu thang máy thủy lực phải áp dụng văn bản pháp luật nào dưới đây:
 • a.
  TCVN 6396-2:2009;
 • b.
  QCVN 18:2013/BLĐTBXH;
 • c.
  QTKĐ 25:2014/BLĐTBXH;
 • d.
  Tất cả các văn bản nêu trên.
Câu 23:
Khi giám sát lắp đặt và nghiệm thu thang cuốn và băng chở người phải áp dụng văn bản pháp luật dưới đây:
 • a.
  QCVN 12:2012/BLĐTBXH;
 • b.
  TCVN 6397:2010
 • c.
  QTKĐ 02/2014/BLĐTBXH
 • d.
  Cả ba văn bản trên
Câu 24:
Khi lắp đặt thiết bị điện các biện pháp kiểm tra nào dưới đây được xem là phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành?
 • a.
  Qua các chứng chỉ kiểm định do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • b.
  Quan sát bằng mắt;
 • c.
  Bằng các thí nghiệm hoặc các phép đo lường điện;
 • d.
  Cả ba phương pháp nêu trên.
Câu 25:
Theo TCVN điện trở nối đất tối đa cho mạng điện dân dụng bằng bao nhiêu?
 • a.
  2 Ω;
 • b.
  4 Ω;
 • c.
  5 Ω;
 • d.
  6 Ω.
Câu 26:
Về thời điểm thi công lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng thông thường, ý kiến nào sau đây là đúng?
 • a.
  Công trình cao trên 15 m;
 • b.
  Khi bắt đầu lắp đặt kết cấu kim loại ngoài trời;
 • c.
  Khi lắp đặt các thiết bị trên cao;
 • d.
  Cả ba đều đúng.
Câu 27:
Ở các công trình xây dựng dân dụng thông điện trở nối đất của hệ chống sét có giá trị nào nêu dưới đây:
 • a.
  4 Ω
 • b.
  6 Ω
 • c.
  8 Ω
 • d.
  10 Ω
Câu 28:
Về nguyên lý hệ thống thông gió khác hệ thống điều hòa không khí ở điểm nào dưới đây:
 • a.
  Không có đường ống dẫn khí;
 • b.
  Không có các phụ kiện;
 • c.
  Không có hệ thống thiết bị cấp lạnh;
 • d.
  Không có quạt.
Câu 29:
Trước khi môi chất lạnh được nạp vào đường ống dẫn, Phương án nào dưới đây là đúng?
 • a.
  Chỉ cần thổi bỏ bụi, bẩn bằng không khí khô;
 • b.
  Sau khi thử độ kín khít.
 • c.
  Sau khi hút chân không;
 • d.
  Thực hiện cả ba công việc trên.
Câu 30:
Mức độ chống sét công trình được phân thành bao nhiêu cấp?
 • a.
  2 cấp;
 • b.
  3 cấp;
 • c.
  4 cấp;
 • d.
  5 cấp.
Câu 31:
Theo TCVN 6395:2008 thang máy trong công trình xây dựng được chia thành mấy loại?
 • a.
  3 loại;
 • b.
  4 loại
 • c.
  5 loại
 • d.
  2 loại
Câu 32:
Trình tự chạy thử nghiệm thu nào sau đây phù hợp với TCVN 5639-1991 cho dây chuyền công nghệ:
 • a.
  Đơn động - Liên động - không tải - có tải;
 • b.
  Đơn động - Liên động: có tải - không tải;
 • c.
  Liên động - Đơn động: không tải - có tải;
 • d.
  Liên động - Đơn động: có tải - không tải.
Câu 33:
TCVN 5639-1991 được áp dụng cho các đối tượng nào dưới đây:
 • a.
  Tổ chức lắp đặt trong nước
 • b.
  Tổ chức lắp đặt có liên doanh với nước ngoài;
 • c.
  Tổ chức liên doanh do nước ngoài nhận thầu xây lắp;
 • d.
  Cả ba loại hình nêu trên.
Câu 34:
Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới đây:
 • a.
  Nghiệm thu tĩnh;
 • b.
  Nghiệm thu chạy thử không tải;
 • c.
  Nghiệm thu chạy thử có tải;
 • d.
  Thực hiện cả ba nội dung trên.
Câu 35:
Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ nhằm mục tiêu nào dưới đây:
 • a.
  Đánh giá chất lượng lắp đặt;
 • b.
  Tình trạng thiết bị khi chạy không tải;
 • c.
  Phát hiện và loại trừ sai sót;
 • d.
  Cả ba mục tiêu trên.
Câu 36:
Khi nghiệm thu chạy thử không tải của máy và thiết bị công nghệ theo mấy bước:
 • a.
  3 bước;
 • b.
  2 bước;
 • c.
  4 bước;
 • d.
  1 bước
Câu 37:
Nhóm máy và thiết bị nào dưới đây không cần bước chạy thử không tải?
 • a.
  Máy và thiết bị lạnh;
 • b.
  Máy nén khí;
 • c.
  Máy bơm nước;
 • d.
  Cả ba loại máy trên.
Câu 38:
Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá đạt khi nào?
 • a.
  Đã chạy thử liên tục theo quy định;
 • b.
  Thông số dây chuyền phù hợp với thiết kế và công nghệ;
 • c.
  Không xảy ra sự cố kỹ thuật đáng kể;
 • d.
  Cả ba yếu tố trên.
Câu 39:
Mục tiêu nghiệm thu chạy thử có tải là gì?
 • a.
  Phát hiện và loại trừ khiếm khuyết khi có tải;
 • b.
  Điều chỉnh thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế;
 • c.
  Chuẩn bị đưa vào sản xuất thử nghiệm;
 • d.
  Cả ba mục tiêu trên
Câu 40:
Khi giám sát lắp đặt và nghiệm thu thiết bị công nghệ phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?
 • a.
  Giám sát từ khi khởi công, thường xuyên, liên tục;
 • b.
  Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan;
 • c.
  Khách quan, lấy chỉ tiêu chất lượng làm cơ sở đánh giá;
 • d.
  Cả ba nguyên tắc nêu trên
Câu 41:
Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các nội dung nào dưới đây?
 • a.
  Giám sát trước lắp đặt;
 • b.
  Giám sát quá trình lắp đặt;
 • c.
  Giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu;
 • d.
  Cả ba nội dung trên.
Câu 42:
Khi giám sát chạy thử thiết bị công nghệ cần thực hiện công việc kiểm tra nào dưới đây?
 • a.
  Kiểm tra tổng thể thiết bị trước khi chạy thử;
 • b.
  Kiểm tra quy trình, tiêu chuẩn áp dụng, trình tự chạy thử;
 • c.
  kiểm tra lệnh chạy thử
 • d.
  Tất cả các nội dung trên.
Câu 43:
Thiết bị nào sau đây là thiết bị công trình?
 • a.
  Thang máy điện, thang máy thủy lực, thang cuốn và băng chở người;
 • b.
  Máy nghiền Clanhke;
 • c.
  Máy đào;
 • d.
  Máy trộn bê tông.
Câu 44:
Vật liệu làm giếng thang phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây:
 • a.
  Đủ độ bền cơ học và có tuổi thọ cao;
 • b.
  Chống cháy;
 • c.
  Không bám bụi bẩn;
 • d.
  Cả ba điều kiện trên.
Câu 45:
Trước khi lắp đặt phải kiểm tra sai lệch kích thước nào của mặt cắt ngang giếng thang?
 • a.
  Sai lệch kích thước dài, rộng bên trong vách;
 • b.
  Sai lệch giữa hai đường chéo;
 • c.
  Khoảng cách tối thiểu hai phần giếng của hai thang lắp kề nhau;
 • d.
  Kiểm tra tất cả ba kích thước nêu trên.
Câu 46:
Ai là người phải xây dựng các biện pháp an toàn cho quá trình lắp đặt thang máy?
 • a.
  Chủ đầu tư;
 • b.
  Đơn vị lắp đặt;
 • c.
  Tư vấn giám sát;
 • d.
  Nhà cung cấp thang.
Câu 47:
Để chuẩn bị nghiệm thu thang máy đơn vị lắp đặt phải thực hiện công việc nào dưới đây?
 • a.
  Hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật;
 • b.
  Đảm bảo điều kiện để thang máy sẵn sàng hoạt động;
 • c.
  Đảm bảo các điều khác cho công tác nghiệm thu;
 • d.
  Phải thực hiện cả ba công việc nêu trên
Câu 48:
Để đảm bảo an toàn, thang máy lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây:
 • a.
  Tuân thủ các quy chuẩn quốc gia tương ứng;
 • b.
  Chịu sự kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật;
 • c.
  Bị xử lý vi phạm theo luật định;
 • d.
  Cả ba điều kiện nêu trên.
Câu 49:
Đối với thang chở người khi có biểu hiện quá tải phải đảm bảo các yêu cầu nào dưới đây:
 • a.
  Có tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng phát ra;
 • b.
  Các cửa tự động được mở hết ra;
 • c.
  Bất kỳ thao tác chuẩn bị nào cũng bị loại bỏ;
 • d.
  Tất cả các yêu cầu trên.
Câu 50:
Thang máy chở người chỉ được đưa vào sử dụng khi nào?
 • a.
  Theo yêu cầu của chủ đầu tư;
 • b.
  Ngay sau khi lắp đặt xong;
 • c.
  Sau khi đã được kiểm định về Kỹ thuật an toàn và được cấp phép sử dụng;
 • d.
  Theo ý kiến của tư vấn giám sát.
Câu 51:
Hệ điện trong các công trình dân dụng gồm các thành tố nào dưới đây:
 • a.
  Nguồn cung cấp điện;
 • b.
  Mạng lưới dây dẫn, mạng tiếp địa và các phụ tải;
 • c.
  Thiết bị quản lý và điều hành;
 • d.
  Cả ba thành tố nêu trên.
Câu 52:
Nhiệm vụ chính của công tác giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt trang thiết bị điện là gì?
 • a.
  Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra công tác lắp đặt;
 • b.
  Kiểm tra, giám sát vật tư;
 • c.
  Theo dõi, kiểm tra về kỹ thuật an toàn;
 • d.
  Tất cả ba nhiệm vụ nêu trên
Câu 53:
Yêu cầu nào dưới đây là yêu cầu chủ yếu đối với thiết bị điện công trình?
 • a.
  Bảo đảm mạng điện làm việc ổn định;
 • b.
  Bảo đảm sử dụng thuận tiện và có thể tách rời nhanh chóng khỏi hệ thống cấp điện khi cần;
 • c.
  Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị;
 • d.
  Cả ba yêu cầu nêu trên.
Câu 54:
Mục tiêu chính của kiểm tra bằng mắt trong lắp đặt điện là gì?
 • a.
  Sự phù hợp của dây dẫn, thiết bị đã chọn và vị trí lắp đặt so với thiết kế được duyệt;
 • b.
  Trạng thái của dây dẫn, thiết bị;
 • c.
  Các biện pháp an toàn;
 • d.
  Tất cả các mục tiêu trên.
Câu 55:
Vị trí đặt bảng (tủ) phân phối điện phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây:
 • a.
  Ở nơi dễ lui tới, dễ thao tác và kiểm tra;
 • b.
  Ở nơi có môi trường khô ráo, thông gió tốt;
 • c.
  Cách xa các đường ống dẫn nước, khi tối thiểu là 0.5 m;
 • d.
  Cả ba yêu cầu trên.
Câu 56:
Nội dung chính khi nghiệm thu lắp đặt hệ thống điện gồm các mục nào dưới đây:
 • a.
  Kiểm tra chủng loại, khối lượng, số lượng, chất lượng, vị trí, phương pháp lắp đặt phù hợp với thiết kế được duyệt;
 • b.
  Kiểm tra thông mạch hệ thống;
 • c.
  Kiểm tra cách điện giữa các pha, phương pháp nối đất, chống rò điện;
 • d.
  Theo cả ba nội dung trên.
Câu 57:
Ai là người đo điện trở nối đất của hệ chống sét:
 • a.
  Chủ đầu tư;
 • b.
  Chủ thầu lắp đặt;
 • c.
  Tư vấn giám sát;
 • d.
  Đơn vị độc lập có chức năng.
Câu 58:
Các nội dung nào dưới đây thuộc nội dung giám sát thi công lắp đặt, hệ thống điều hòa không khí?
 • a.
  Kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị lắp đặt;
 • b.
  Giám sát việc gia công chế tạo chi tiết, cụm chi tiết;
 • c.
  Giám sát quá trình lắp đặt và thử nghiệm, nghiệm thu;
 • d.
  Cả ba nội dung nêu trên.
Câu 59:
Khi giám sát lắp đặt đường ống dẫn gió cần kiểm tra các nội dung nào dưới đây:
 • a.
  Vật liệu chế tạo, hình dạng, kích thước và dung sai, vị trí lắp đặt, khoảng cách gối đỡ;
 • b.
  Phương pháp và cấu tạo các mối nối;
 • c.
  Tình trạng và vị trí lắp đặt các phụ kiện;
 • d.
  Tất cả các nội dung nêu trên.
Câu 60:
Khi giám sát lắp đặt quạt phải chú ý các nội dung nào dưới đây:
 • a.
  Đặc tính kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất;
 • b.
  Độ cứng vững của móng, kích thước và sai số kích thước của bu lông móng;
 • c.
  Các biện pháp đảm bảo an toàn của hệ truyền động.
 • d.
  Tất cả các nội dung nêu trên.
Câu 61:
Trước khi lắp đặt máy của hệ thống lạnh phải thực hiện công việc kiểm tra nào dưới đây?
 • a.
  Chất lượng và tình trạng kỹ thuật của máy;
 • b.
  Tình trạng và sự phù hợp của các bộ phận đi kèm;
 • c.
  Sự phù hợp của móng máy so với TCVN hoặc nhà sản xuất;
 • d.
  Cả ba nội dung trên.
Câu 62:
Hồ sơ nghiệm thu hệ thống lạnh bao gồm các nội dung nào dưới đây:
 • a.
  Các bản vẽ thiết kế, hoàn công, các chứng chỉ xuất xứ, chất lượng, các biên bản kiểm tra, thử nghiệm từng phần;
 • b.
  Biên bản kiểm tra thử nghiệm các thông số kỹ thuật của hệ thống;
 • c.
  Các chứng chỉ hợp chuẩn của thiết bị trước khi lắp đặt;
 • d.
  Cả ba nội dung trên.

Bình luận